O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, st. Chupon-ota, 50/1